Werkwijze

Voor informatie:

Voordat u een eerste consult afspraak “implantologie”  maakt krijgt u informatiedocumenten waarin u uitgelegd krijgt wat er gaat gebeuren in het eerste consult, wat de kosten zijn van het eerste consult en een vragenlijst gericht op uw algehele gezondheid en medicijngebruik.

Eerste consult
Tijdens deze behandeling wordt er een inventarisatie van uw gebitsstatus gemaakt, van de slijmvliezen, het tandvlees en worden een functieonderzoek en een röntgenonderzoek uitgevoerd.

Bij  herstelplannen worden daarnaast mondfoto’s en portretfoto’s gemaakt. Hiermee wordt de uitgangssituatie vastgelegd en kan het resultaat tijdens het behandeltraject en na afbehandeling worden geëvalueerd

Op basis van alle informatie krijgt u een (schriftelijk) behandelplan en begroting. U kunt hierna besluiten of u het behandelplan door ons laat uitvoeren, of u ermee wacht, ervan af ziet of vergelijkend “warenonderzoek” uitvoert. Voor het plan krijgt u een nota.

Behandeling
Op basis van het behandelplan wordt een behandelstrategie opgesteld en worden er afspraken met u gemaakt via onze receptionisten : tel. 0184-480104

Nazorg
Na de chirurgische behandeling moet u een aantal gedragsregels in acht nemen.

De informatie kunt u vinden op deze pagina: Nazorg

Na het plaatsen van de prothetische voorziening op implantaten wordt u opgenomen in een nazorgtraject. In implantaten kunnen geen “gaatjes”ontstaan maar wel kan het bot rondom implantaten ontstoken raken bij gebrek aan hygiëne.

Hierdoor ontstaat krimp van het bot. Dit is te meten en te zien op een röntgenfoto. Om die reden moet een “nulmeting” worden uitgevoerd 9 weken nadat de prothetische voorziening is geplaatst en jaarlijks. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van deze controleafspraken.

Start typing and press Enter to search