Indien u tijd reserveert voor een consult, een controle of een behandeling zult u daarvoor een factuur ontvangen. De tandarts is niet vrij in de wijze van declareren en de hoogte van zijn/haar declaratie. In de Regeling Mondzorg en Beleidsregel tandheelkundige zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) nauwkeurig bepaald aan welke spelregels de tandarts zich moet houden. De Regeling is opgenomen in de Algemene Bepalingen van de Tarievenlijst UPT ( uniform particulier tarief.) Meer informatie over de volledige tarievenlijst is te vinden op knmt.nl.

Sommige geleverde werkstukken en/of verrichtingen bestaan naast het tarief voor honorarium ook uit een tarief aan techniekkosten. In de eerder genoemde UPT-lijst hebben de betreffende coderingen een * (sterretje)

De tarieven van techniekkosten zijn vrij en daarom niet-uniform en afhankelijk van het laboratorium die de werkstukken maakt. Daarnaast kunnen techniekwerkstukken in “eigen beheer” worden vervaardigd en overeenkomstig de richtlijn gedeclareerd.  De tarievenlijst techniek- en materiaalkosten is hier te raadplegen voor onze praktijk.

Voor behandelingen met een kosteninvestering meer dan € 250,= is het gewenst vooraf een consult-afspraak te maken.  Ieder persoon is uniek, zo ook een behandeling. Een gepersonaliseerd behandelplan en begroting geeft veel duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Start typing and press Enter to search