Alle behandelingen worden geregistreerd als een “verrichting” die is omschreven, gecodeerd en vastgelegd in een register vastgesteld door de NZa ( de Nederlandse Zorg Autoriteit) .  Dit register staat bekend als de “Tarievenlijst tandheelkundige zorg”, kortweg de UPT-lijst.  Tandartsen dienen zich te houden aan de Regeling Mondzorg waar de tarieven en declaratievoorwaarden zijn omschreven . De Regeling is opgenomen in de Algemene Bepalingen van de Tarievenlijst en is te downloaden via www.knmt.nl/tarieven.   De tarieven voor het gedeelte van het honorarium van de tandarts zijn hier te raadplegen.

Sommige geleverde werkstukken en/of verrichtingen bestaan naast het tarief voor honorarium ook uit een tarief aan techniekkosten. In de eerder genoemde UPT-lijst hebben de betreffende coderingen een *

De tarieven van techniekkosten zijn vrij en daarom wisselend. Deze zijn hier te raadplegen voor onze praktijk.

Voor behandelingen met een kosteninvestering meer dan € 250,= is het gewenst vooraf een consult-afspraak te maken.  Ieder persoon is uniek, zo ook een behandeling. Een gepersonaliseerd behandelplan en begroting geeft veel duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Start typing and press Enter to search