Specialisaties

Implantologie

A.W. Viskil is sinds 2007 geregistreert als implantoloog bij de NVOI; Ned. Vereniging voor Orale Implantologie

Trefwoorden in de Implantologie: waarmee dient een implantoloog rekening te houden bij zijn behandeling:

POSITIE van een implantaat:

de positie is onder andere afhankelijk van de functie die het implantaat krijgt. Implantaten zijn niet anders dan funderingspijlers om een constructie te dragen. Dit kan een pijler zijn onder een eenvoudig klikgebit maar ook onder een solitaire tandkroon of brug . Bij vaste voorzieningen als kronen en bruggen is de positie veel kritischer dan bij uitneembare voorzieningen als protheses. De roze basisplaat van een prothese camoufleert een implantaatpositie terwijl bij een kroon de positie zichtbaar blijft. Een voorwaarde voor de implantaatpositie is een goede reinigbaarheid.

ANGULATIE van een implantaat:

de hoek waaronder een implantaat wordt geplaatst ten opzichte van het kauwvlak is bepalend voor de mate van druk die een belast implantaat op de vaak dunne voorste botkam ( buccale botlamel) uitoefent. Bij veel druk zal deze botkam “oplossen”waardoor de implantaathals zichtbaar wordt. Vooral bij fronttandvervangingen geeft dit een inferieur esthetisch resultaat. Dit effect is vaak niet zichtbaar op korte termijn maar manifesteert zich na jaren. Een ervaren implantoloog kan de mate van succes of faillure op voorhand inschatten.

Daarnaast is de angulatie van het implantaat bepalend voor de mogelijkheid van een schroefbare bevestiging van de kroon

AANTAL implantaten:

“Less is more”; te dicht naast elkaar geplaatste implantaten veroorzaakt ontsteking en botafbraak. Verlies van beide implantaten is dan te verwachten. Niet doen!

Er dienen net zoveel implantaten geplaatst te worden als nodig is ( voor het doel) maar niet meer dan wenselijk. In het behandelconcept moet gewerkt worden met de aloude regels uit de mechanica. Ondersteuning van de (re)constructie door een beperkt aantal implantaten waarbij de druk op het implantaat en in het implantaat niet te groot mag worden: stress en strain

PASS-PRINCIPLE:

DE biologische wetmatigheid waaraan elke implantologisch chirurg zich moet houden tijdens de chirurgische behandeling

  • Primaire sluiting van de wond
  • Goede doorbloeding( voeding) van het wondbed
  • Stabiliteit van het implantaat en de botopbouw en/of tandvleestransplantaat
  • Voldoende ruimte voor de botopbouw zonder “inzakken”voor het getransplanteerde of toegepaste botmateriaal

BOTMASSA

implantaten dienen te worden aangebracht en gestabiliseerd in bot en dienen volledig omvat te zijn door dit bot. Blootliggende implantaatoppervlakken raken ontstoken met implantaatverlies tot gevolg. Is de botmassa die voorhanden is daarmee belangrijk om in te implanteren? ……. Nee, de voorhanden botmassa is bepalend voor je behandelplan en -strategie maar is niet per definitie de massa waarin geïmplanteerd gaat worden. De 3D-locatie van de te maken constructie (kroon of brug) in de tandboog bepaalt de positie en angulatie van het implantaat. Dit kan een locatie zijn buiten de kaakwal. Op basis van deze implantaatpositie wordt beoordeeld hoeveel bot ( en tandvlees) “bijgemaakt”moet worden en of dit realistisch haalbaar is. Goede kennis en ervaring is nodig voor een correcte “backward planning” en een juiste inschatting van de behandelmogelijkheden en –strategie. Veel tijd en energie wordt er daarom bij ons besteed aan diagnostiek, (backward) planning, opstelling van een behandelplan en een behandelschema. Alhoewel niet altijd in te schatten proberen we daarbij zo voorspelbaar mogelijk te werken teneinde een optimaal resultaat te behalen.

TANDVLEES

Tandvlees zorgt voor afsluiting van een wond. Bij onvoldoende afsluiting van de wond zullen de mondbacteriën het onderliggende bot en tandvleesvezels ( collageen) infecteren met verlies van deze weefsels tot gevolg. Primaire sluiting van een chirurgische behandeling is daarom voorwaarde. Daarnaast sluit tandvlees de implantaathals af om het botniveau te beschermen ( nadat een implantaat is aangebracht) Goede nazorg is daarom geboden om dit weefsel in tact te laten en niet te laten beschadigen door bacteriën in de tandplaque en tandsteen.

Tenslotte is tandvlees sterk bepalend voor het esthetisch succes van een implantaatbehandeling in het bovenfront. Verlies van tandvlees geeft “open ruimtes”tussen de fronttanden , zichtbaar als zgn, black triangles. Dit vindt niemand fraai.

Start typing and press Enter to search