Alle nota’s worden door ons ingestuurd naar een extern administratiekantoor:

INFOMEDICS  te raadplegen via www. infomedics.nl

Infomedics splitst de rekening in een deel wat, overeenkomstig uw polisvoorwaarden, door de zorgverzekeraar vergoed kan worden en een deel wat u particulier dient te betalen.  Het verzekerde deel wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar geïncasseerd. Van het particuliere deel ontvangt u zelf een nota die u moet voldoen aan Infomedics.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u niet (tijdig) kunt betalen is het mogelijk een betalingsregeling met Infomedics te treffen.

Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in verwerking van declaraties in de zorg en zij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

 

Vergoedingen

Basisverzekering:

Voor de basisverzekering geldt een wettelijk eigen risico

Vanuit de basisverzekering worden de volgende deelgroepen van tandheelkunde vergoed:

  • Tandheelkunde voor de jeugd t/m 17 jaren met uitzondering van orthodontie, implantaten, kronen en bruggen
  • Een volledige prothese op een tandeloze kaak voor 75% ; eenmaal per 8 jaren
  • Implantaten in een volledig tandeloze kaak; onder voorwaarden. Hiervoor dient vooraf een machtiging van uw zorgverzekeraar verstrekt te worden.
  • Een prothese op implantaten in de tandeloze kaak; eenmaal per 5 jaren. Voor deze verstrekking geldt een eigen bijdrage van 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak. Vooraf is een machtiging/toestemming van uw zorgverzekeraar vereist.

Vanaf 18 jaren is tandheelkunde niet verplicht verzekerd. Indien u wenst kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten

Aanvullende tandartsverzekering:

Voor elke tandheelkundige verrichting, die niet onder de basisverzekering valt ( zie groepen hierboven), wordt een percentage van het honorarium en de (techniek)kosten betaald uit de aanvullende tandartsverzekering . Daarnaast keert de zorgverzekeraar per cliënt en per polis een maximaal jaarbudget uit voor het totaal aan verrichtingen.

Voor zowel de basis- als de aanvullende tandartsverzekering hanteert uw zorgverzekeraar de polisvoorwaarden. Aangezien u de polis persoonlijk met uw verzekeraar bent overeengekomen dient u zich over de exacte vergoedingen bij uw zorgverzekeraar te laten informeren.

Start typing and press Enter to search