Prothetiek

Prothetiek is de wetenschap en activiteit die zich bezig houdt met het ontwerpen en maken van alle soorten indirecte restauraties waarmee verloren kauwfunctie en esthetiek wordt hersteld.

Indirecte restauraties worden buiten de mond om vervaardigd, dit als onderscheid van directe restauraties die in de mond in en op tanden en kiezen worden aangebracht en vormgegeven: vullingen

De prothetiek is méér dan kunstgebitten ; ook kronen en bruggen valt onder dit vakgebied.

Prothetiek is te verdelen in:

  1. uitneembare constructies; De gebitsprothese is het bekendste voorbeeld
  2. vaste constructies: kronen en bruggen. Op natuurlijke gebitselementen of op implantaten

Reconstructieve tandheelkunde

A. uitneembaar

  1. herstel na verlies van alle tanden-kiezen: Volledige prothese (kunstgebit) in goede beethoogte en met goede kauwfunctie. Extreem ingevallen kaken, wangen, lippen kunnen hiermee worden hersteld. Een op de kaakwal losliggend gebit kan met 2-4 implantaten worden “vastgeklikt”op een kliksysteem ( knoppen, locators of staven)
  2. gedeeltelijk verlies van tanden en kiezen: Het gedeeltelijke kunstgebit vervangt de verloren tanden en kiezen; De overgebleven gebitselementen kunnen gebruikt worden om op te “schakelen” : dit is een frame.

Ook implantaten kunnen in een dergelijk behandelplan gebruikt worden om als pijler te dienen voor de schakeling; met een knopje, een locator of telescoopkronen.

B. vast

  1. na verlies van alle tanden en kiezen: er wordt een soort “kunstgebit”vervaardigd die niet over de kaakwal draagt maar tot de kaakwal. Deze “prothese”wordt op minimaal 4 implantaten vastgeschroefd. ( all-on -4). Dagelijkse mondreiniging ( 3-4x) is voorwaarde voor behoud. Dit is duidelijk afwijkend van een “los “kunstgebit of klikgebit , dat buiten de mond gereinigd moet worden.
  2. na verlies van enkele tanden/kiezen; de natuurlijke elementen of implantaten dienen als pijler voor een brug. De pijlers kunnen ter weerszijden van de verloren kies gebruikt worden maar in bepaalde situaties kan/kunnen (een) pijler(s) ook aan 1 zijde naast de overspanning staan. Dit is een “zwevende brug” ( cantilever) . Hiervoor dient goede kennis van de mechanica gebruikt te worden voor het ontwerp.
  3. verlies van één kies: Bij gave buurkiezen is het “not done”om deze te beslijpen als pijlers voor een brug. Eerste keus is dan de kies te vervangen door een implantaat waarop een kroon geplaatst kan worden: cementeren of schroeven. Om te kunnen schroeven is de positie van het implantaat in de tandboog ( of juist er net binnen) zeer kritisch
  4. verlies van een fronttand: Een specialisme omdat voor een mooi resultaat veel kennis en kunde van de implantologie en prothetiek nodig is. Hier is niet alleen functieherstel geboden maar daarnaast esthetiek ( fraaiheid) . Verlies van een tand leidt bijna altijd tot verlies van bot en tandvlees ; de mooie puntvormige guirlandes tussen de tanden ( papillen) gaan verloren. De esthetiek wordt in hoge mate bepaald door het herstel van deze papillen. Botopbouw en tandvleestransplantatie is meestal onontkoombaar.
  5. geen verlies van tanden en kiezen maar wel verlies van beethoogte: Door sterke kauwfunctie, knarsen, klemmen, gebruik van zoete of zure voedingsmiddelen.

Behandeling van gebitsslijtage moet tijdig worden uitgevoerd aangezien grote schade moeilijker is te herstellen en bijkomend ook kiespijn, spierpijn en hoofdpijnen kunnen ontstaan. Beetverhoging kan worden uitgevoerd rechtstreeks in de mond met “vullingen” en/of met kronen/bruggen. Vanzelfsprekend moet dit structureel worden aangepakt op basis van een gedetailleerd behandelplan.

Start typing and press Enter to search